Please update your Flash Player to view content.

Представяне

Производствената гама на „ИЗОЛА-ПЕТРОВ“ ЕООД включва изделия от модифициран с пластомери и еластомери битум на основа стъклен воал, нетъкан полиестер и стъклоплатно, с различна дебелина и тегло и в диапазон на температурна устойчивост от - 25°С до +120°С. Произвежданите материали включват рулонни хидроизолационни мембрани и три типа битумни керемиди в голяма цветова гама, в зависимост от конкретните нужди на строителния пазар.

Материалите на „ИЗОЛА-ПЕТРОВ“ ЕООД намират приложение в промишленото, жилищното и пътното строителство. Те са перфектното решение при изпълнение на хидроизолации на всякакъв тип покривни системи,
на основи на сгради и съоръжения, на мостове, виадукти и тунели, при изграждане на „зелени“ покриви, басейни. С отлично качество и дълготрайност, те осигуряват дълъг експлоатационен живот на хидроизолационната система.

Голямата надежност на всички продукти с марката „ИЗОЛА – ПЕТРОВ“ се дължи на грижливия подбор на суровини и на постоянния качествен контрол. Научни изследвания, иновации и обучение са в основата на непрекъснатия прогрес на фирмата и въвеждането на нови идеи в сферата на хидроизолациите.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008, което е гаранция за постоянно повишаващите се стандарти на работа в компанията. Наши продукти са носители на отличието „Златен медал“ от Международния технически панаир – Пловдив.

Пазарният дял на фирмата е около 55% от вътрешното потребление на този вид материали.

По – големи обекти, в които са вложени материали на „ИЗОЛА – ПЕТРОВ“ ЕООД са: хотел „Хилтън“ - София; офис – център „Соравия“ - София; РВД – летище София; ВМЗ – Сопот; АЕЦ“Козлодуй“; „Видима Идеал“ - Севлиево; Лукойл Нефтохим Бургас; „Александровска болница“ - София, „Военна Академия“ - София и др.

В последната година се работи в тясно сътрудничество с „Главбулгарстрой“ като основен доставчик на материали за изгаржданите от тях обекти.
За удовлетворяване на нуждите на инвеститорите, проектантите и строителите фирмата присъства в почти всички по-големи градове в страната. Притежава собствена складова база в градовете: София – Божурище, Казичене; Пловдив; Русе; Видин и Търговище, както и мрежа от партньори и дистрибутори в цялата страна.

 

Актуално

15.05.2018

logo

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Във връзка с изпълнение на Договор за БФПBG16RFOP002-3.001-0807-C01 по проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на ИЗОЛА ПЕТРОВ ЕООД“поОперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,  публикувам

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за пречистване на отпадни води - 1 бр.

Краен срок за приемане на офертите: 24/05/2018

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

 

Проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на Изола-Петров ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Можете да изтеглите пълния пакет документи от ТУК

 

 

20.02.2018

logo

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Във връзка с изпълнение на Договор за БФПBG16RFOP002-3.001-0807-C01 по проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на ИЗОЛА ПЕТРОВ ЕООД“поОперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, публикувам

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и система за производство на битумни изделия по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Линия за производство на листов материал – 1 бр

Обособена позиция 2: Система за пречистване на вода - 1 бр.

Краен срок за приемане на офертите: 24:00 часа на 28.02.2018 год

 

Проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на Изола-Петров ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Можете да изтеглите пълния пакет документи от ТУК

 

 

 12.01.2018

logo

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на Договор за БФПBG16RFOP002-3.001-0807-C01 по проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на ИЗОЛА ПЕТРОВ ЕООД“поОперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,  публикувам

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и система за производство на битумни изделия по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Линия за производство на листов материал – 1 бр

Обособена позиция 2: Система за пречистване на вода - 1 бр.

Краен срок за приемане на офертите: 24:00 часа на 20.01.2018 год

 

Проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на Изола-Петров ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Можете да изтеглите пълния пакет документи от ТУК

 

 

 

 27 ноември 2017

logo

На 24 ноември 2017 г., Изола-Петров ЕООД сключи договор по процедура  BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ за изпълнение на проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на Изола-Петров ЕООД”

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е устойчиво екологично развитие на Изола-Петров ЕООДи намаляване на негативното въздействие върху околната среда, чрез прилагането на енергоспестяващи и високопроизводителни технологии.

В тази връзка дейностите по проекта са насочени към внедряване на мерки за енергийна ефективност на компанията и използване на специализирани консултантски услуги водещи до:

• Намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция и повишаване на производителността чрез внедряване на нова енергоефективна и високопроизводителна линия за листов материал.

• Намаляване ресурсоемкостта на производство чрез инвестиции в „чисти“ технологии за обратно използване на пречистена вода в технологичния процес, посредством внедряване на система за пречистване на вода.

• Рационалното енергийно управление на предприятието чрез въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001

Успешното изпълнение на проекта ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица продукция, ще допринесе за въвеждане и развитие на екологосъобразно производство и повишаване на устойчивата конкурентоспособност на Изола-Петров ЕООД

 

Проект “Енергийно-ефективни мерки за зелено и устойчиво развитие на Изола-Петров ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПродуктиДистрибуторска мрежа

Направи запитване